Фирми за търговия на едро и съхранение в област София

4957 фирми

Напредък - Г. Дамянов ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни от неживотински произход.

Камхи - Николай Камхи ЕТ

Павилион за търговия с храни от неживотински произход.

Буфер - Радослав Александров ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Николай Златков Никсан ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколоко групи храни от неживотински произход.

Снежана Вукова ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Шанс 2 ЕТ

Специализиран магазин за плодове и зеленчуци.

Илия Сократов ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни. Кафе-аперитив.

Христина 900 ЕТ

Павилион за търговия с храни от неживотински произход. 

Ирина Кърчева Албармаци ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.