Фирми за търговия на едро и съхранение в област София

4957 фирми

Ивет - 87 Георги Младенов ЕТ

Класически ресторант. Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Цвето-Цветолюб Генов ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Лорета - Димитър Димитров ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Виктория 68 - Виктор Рангелов ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Кева - Светослав Видов ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни. 

Дилас - Димитър Михайлов ЕТ

Класически ресторант. Смесен магазин за търговия с няколко групи храни от неживотински произход....

Таня Миланова ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Рай - 93 - Радослав Исакиев ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Румки Георгиеви СД

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Фортуна - ГВ Георги Фъртунков ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Станислава - Иван Дойчев ЕТ

Павилион за търговия с храни от неживотински произход.