Фирми за търговия на едро и съхранение в област София

4957 фирми

АВЕ - Елена Горова ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Финиди -Даниела Гелева ЕТ

Павилион за търговия с храни от неживотински произход.

Иван Негойков ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Боянка Николова-Бояна ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Оскар-Борислав Попов ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

ПЗД - Петър Димитров ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни. от неживотински произход.

Джибипи - Ю. Малинова ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни от неживотински произход.

Ивайло Балабанов ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Ачков-Евгений Ачков ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Стоил Василев ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Виста 2 ООД

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.