Фирми за търговия на едро и съхранение в област София

4957 фирми

Краси Д. Ангелов ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Дани - Иван Лечов ЕТ

Павилион за търговия с храни от неживотински произход.

Ковачето - Гена Левчева ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Мирослав Николов ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживонински произход.

АБС10 Божидар Ангелов ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Георги Ратков ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Велян - Велян Богданов ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Йордан Механджийски ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Христови - Валентина Христова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

ВЕЗ 91 - Здравко Цветанов ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.