Фирми за търговия на едро и съхранение в област София

4957 фирми

Рубин 65 ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Ирн Плод ООД

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход. 

Д и М комерс 2001 ЕООД

Павилион за търговия с храни от неживотински произход.

Мария Попова ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Биотех - Гинка Христова ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни. 

Кранк - Вериола Алексиева ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни от неживотински произход.

Хену Христо Николов ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Бисерка Симова ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Здравко Янков Здраве ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Стоян Витанов Тони ЕТ

Специализиран магазин за плодове и зеленчуци.