Общи условия


Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Айс Пийк ООД - собственик на интернет сайта bezplatno.net (наричан по-долу за краткост Безплатно.net) от една страна и потребителите на Интернет сайтa bezplatno.net, включително и тези които изискват регистрация на потребителско име и парола за вход.

Всяко лице, което е заредило на браузъра си bezplatno.net или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на bezplatno.net, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE

Безплатно.net предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет, регистрация в каталог, безплатни обяви, абонамент за новини, наричани за краткост УСЛУГИТЕ

Безплатно.net предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Безплатно.net не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес:

https://www.bezplatno.net/общи-условия

При използване УСЛУГИТЕ на Безплатно.net потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Безплатно.net ПРИ ВЛИЗАНЕТО В САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО МУ.

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че Безплатно.net не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Безплатно.net само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на Безплатно.net, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);

б) да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Безплатно.net има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, Безплатно.net уведомява родителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ

а) Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство в Република България.

б) Заглавието и описанието на обявата трябва да бъдат изписани на български език. Допуска се изписването на текст на други езици единствено при условие, че в обявата присъства описание и на български език.

в) Не се допуска публикуването на обяви с идентично или много сходно съдържание повече от един път, в няколко категории или райони.

г) Забранено е предлагането на един и същ продукт или услуга, представени по различен начин с текст или снимки.

д) Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория на сайта. Обяви, които не отговарят на съответната категория ще бъдат премествани в по-подходяща категори или премахвани по преценка на модераторите на сайта.

е) Не се допуска използването на нецензурни или обидни изрази в текста на обявата, както и текстове и/или снимки, които целят да увредят имиджа и достойнството на други лица.

ж) Забранено е публикуването на контактна информация (телефонни номера, имейл адреси, скайп или уеб адрес) в заглавията и описанието на обявите. За целта се използват предвидените полета във формата за публикуване. Контактната информация в заглавието и описанието на подобни обяви ще бъде премахвана. При повторно нарушение към същата обява, същата ще бъде премахвана от сайта без предупреждение.

з) Забранено е публикуването на обяви съдържащи телефони с добавена стойност (импулсни) извън следните категории в сайта - Виртуален Секс и Ясновидство. Допълнително, всяка обява, която съдържа такива телефонни номера трябва да съдържа в текста си и точната тарифа на таксуване за въпросните номера.

и) Забранено е публикуването на уеб адреси в заглавието, снимките и описанието на обявите с рекламна цел, както и линкове към други сайтове за обяви или такива, които приканват към регистрация в други сайтове.

к) Не се допуска публикуването на обяви за бързи кредити, заеми на пари или прехвърляне на финансови инструменти.

л) Не се допуска публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки за предлагания продукт или услуга. Ако предлаганият продукт не е наличен или има някакви допълнителни условия за закупуване, информация за това трябва да бъде посочена в описанието на обявата.

м) Забранено е копирането на снимки и цялостни или частични текстове от обяви на други потребители в сайта. При обяви, в които е докладвана подобна злоупотреба се взема предвид обявата с по-старата обява, като база за сравнение.

н) Забранено е регистрирането на повече от един акаунт в сайта с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установявани подобни практики, акаунтът на потребителя бива деактивиран, а обявите премахнати от сайта.

о) Не се допуска публикуването на обяви на реплики на оригинални стоки в категория Електроника. Всички обяви на продукти, при които има съмнение, че са такива ще бъдат премахвани от сайта.

п) Не се допуска публикуването на обяви за продажба на лекарства, хранителни добавки или лекарствени препарати, за чиято употреба има изискване на рецепта или наблюдаване от лекар или които не са произведени за употреба в рамките на Република България.

Айс Пийк ООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви в сайта. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви се носи от потребителя, което ги публикува. Той/тя декларира, че в обявата отговаря на общите условия на сайта.

Модераторите на сайта имат правото по собствена преценка и без предупреждение да премахват/преместват обяви и да изтриват снимки, които не отговарят на правилата. При постъпило основателно оплакване за дадена обява, модератор може да предприеме мерки срещу подателитя на обявата - да блокира акаунта и/или IP адреса на потребителя.

Услугите, предлагани от bezplatno.net са предназначени за лица с навършени 18 години. Лица, които нямат ненавършени 18 години, следва да използват сайта под надзора на родител или попечител/настойник.

5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на Безплатно.net при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на поправка на тези ДАННИ.

Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от Безплатно.net по електронен път - в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на Безплатно.net

Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от Безплатно.net за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА и за целите на рекламата.

Безплатно.net изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Безплатно.net си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.

Събирана лична информация

а) При регистрация - имейл адрес, парола и IP адрес. Допълнително име, телефонен номер, местоположение (област, град)

б) При добавяне на обява - име, имейл адрес, телефонен номер, местоположение (област, град и квартал), IP адрес, парола (при публикуване без потребителски профил)

в) При добавяне на фирмен профил - име, имейл адрес, телефонен номер, местоположение (област, град и квартал), IP адрес, парола

г) При вход за редакция на обява - парола, IP адрес, информация за тип и версия на браузъра

д) При вход в потребителски профил - парола, IP адрес, информация за тип и версия на браузъра

е) При изпращане на лично съобщение - име, имейл адрес, IP адрес

За по-детайлна информация моля прочетете нашата Политиката за поверителност, която трябва да бъде приета като част от общите условия за използване на сайта.

6. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на Безплатно.net, след като извърши процеса на регистрация.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно Безплатно.net за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността ; да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (Изход) в края на всяка сесия (след използването им).

В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, Безплатно.net предлага опция за възстановяване на паролата на акаунта при правилно въвеждане от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща посочена към акаунта.

Безплатно.net не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

7. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ползващ УСЛУГАТА е изцяло отговорен за изпращаното по електронна поща или предавано по друг начин чрез УСЛУГАТА СЪДЪРЖАНИЕ. Безплатно.net не контролира СЪДЪРЖАНИЕТО, изпращано и разпостранявано чрез УСЛУГИТЕ и по този начин не гарантира точността, цялостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.

Използвайки Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне СЪДЪРЖАНИЕ, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства Безплатно.net няма да отговаря за каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ, създадено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на СЪДЪРЖАНИЕТО, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез УСЛУГИТЕ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на Безплатно.net, за да:

а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини ;

б) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин ;

в) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на Безплатно.net, лидер на форум, указател или хост, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

г) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез УСЛУГИТЕ;

д) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване) ;

е) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост ("ПРАВА") на която и да е страна, включително и като не ангажира повече от 24 часа без да ползва към някоя услуга поддомейни или домейни, правата, за чието ползване, принадлежат на Безплатно.net ;

ж) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти ;

з) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване ;

и) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на УСЛУГАТА, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време ;

к) да пречи за предоставяне на УСЛУГИТЕ или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с УСЛУГАТА ;

л) да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони ;

м) да преследва или по друг начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ ;

н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

8. ДРУГИ

Безплатно.net има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

Безплатно.net си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.

Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на Безплатно.net, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите. Безплатно.net си запазва правото да изтрие създадено от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име, ако последният не бъде използван в продължение на 12 месеца и няма активни обяви. Безплатно.net си запазва по всяко време правото да отнеме правата за ползване на безплатни поддомейни на Безплатно.net, предоставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случай на нарушения на потребителското споразумение и ако услугата, базирана на тези поддомейни не е била актуализирана или контролирана през потребителска администрация ( достъп през ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА, съгласно т. 5 ) повече от 180 дни като в срок от 30 дни преди изтичането на 180 дневния срок Безплатно.net ще прекрати видимостта към съответния поддомейн. Видимостта към ползваните поддомейни или домейни ще бъде ограничена или прекратена и в случай, че квотите на ползваните услуги са превишени до момента на привеждането им в съответсвие с параметрите на ползваните услуги. Безплатно.net си запазва правото да отнема заети от потребители поддомейни, имащи административен характер за работата на Безплатно.net. При констатиране на поддомейн по предходната точка Безплатно.net изпраща до потребителя уведомление за прекратяване на ползването на такъв домейн след изтичане на срока, за който е направен абонамент за домейна. Уведомлението по предходното изречение се изпраща до ползващия поддомейна потребител на оставените от него при регистрация e-mail адреси за контакти. В случай, че потребителят е оставил некоректен адрес за контакти, уведомлението се счита за връчено, без Безплатно.net да има задължението да издирва други негови контакти.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че Безплатно.net е свързан с тази мрежа, Безплатно.net не гарантира, че потокът информация към и от Безплатно.net няма да бъде следен и записван от трети страни,освен в случаите, в които се използва TLS (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

Безплатно.net използва рекламни фирми - трети страни за показването на реклами, когато посещавате уебсайта ни. Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията Ви на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас. Ако искате да получите повече информация за тази практика и да научите с какъв избор разполагате, за да не се използват тези данни от съответните рекламни фирми.

Настоящите условия влизат в сила от 01.01.2018 г.. Дата на последна редакция - 25.05.2018 г..