Фирми за проектиране и строителство в град София

637 фирми

Дива - Домстрой ООД

- Жилищно строителство- Административно строителство- Хотелско строителство- Вътрешен дизайн и обзавеждане- Инвестиционно посредничество....

Димитър Янков Батчиев

Проектиране, комп.визуализация, архитектура, интериор, дизайн.

Тодор Костадинов ЕТ

  Фирма, правоспособна да извършва дейности по кадастъра. 

Валентин Минев - Ванел 555 ЕТ

Фирма, правоспособна да извършва дейности по кадастъра.

Софпроект Ц ЕООД

Организация и изпълнение на комплексна проучвателна, проектна, изследователска и научноприложна дейност в областта на градоустройството и териториа...

Радка Петрова ЕТ

Проектира и  изпълнява строителство на жилищни сгради.

Филто - С ООД

"Филто - С" ООД е строително-инвестиционна компания, основана през 1990г. До момента са изградили 65 жилищни и административни сгради на територият...

Атлас - Инженеринг - Иван Андреев ЕТ

  Фирма, правоспособна да извършва дейности по кадастъра. 

Оомс Европа България ЕООД

Оомс Европа България” ЕООД е представителство на холандският холдинг „Оомс Интернешънъл” за България и страните от Балканския регион.„Оомс Интернеш...

Теодор Стоянов Бойчев

Проектиране, узаконяване, консултации, градоустройство, жилищни, обществени, промишлени сгради....