Филто - С ООД


"Филто - С" ООД е строително-инвестиционна компания, основана през 1990г. До момента са изградили 65 жилищни и административни сгради на територията на гр. София с РЗП около 200 000м2. Към построените сгради изпълнява цялостно прилежащата инфраструктура и благоустройствени мероприятия.