Фирми за проектиране и строителство в град София

637 фирми

Анета М. Иванова

Архитектурна и проектантска дейност.

Радка Петрова ЕТ

Проектира и  изпълнява строителство на жилищни сгради.

Ангел Ташев

Архитектурна и проектантска дейност.

Арком Инженеринг ООД

 Фирмата изпълнява жилищно и промишлено строителство.

Алина Попова

Архитектурна и проектантска дейност.

Аудио-Видео Системи

Професионална апаратура за озвучаване - производство, проектиране, монтаж.

Инжстрой София ЕАД

Строителство на инфраструктура пътища, мостове, тунели, железници и т.н.

БН проект ООД

Консултации по градоустройствени и проектантски въпроси Подробни устройствени планове (ПУП) Проекти за жилищни, обществени и промишлени сгради и съ...

Тодор Йорданов Вълчев

Проектиране, интериор, луксозни къщи, мода.