Фирми за проектиране и строителство в град София

637 фирми

Филар - Александър Филев ЕТ

  Фирма, правоспособна да извършва дейности по кадастъра. 

Интрепроект - МАА ЕООД

Фирма ИНТЕРПРОЕКТ - МАА е част от Международната Академия на Архитектурата (МАА). ИНТЕРПРОЕКТ работи с талантливи и висококвалифицирани специалисти...

Бера - Кю - Колю Лесидренски ЕТ

  Фирма, правоспособна да извършва дейности по кадастъра. 

Атлас - Инженеринг - Иван Андреев ЕТ

  Фирма, правоспособна да извършва дейности по кадастъра. 

Ерта Консулт ЕООД

Устройствено планиране и инвестиционо проектиране.

Ума - С. Попов ЕТ

Проектантска дейност, строителство на отоплителни и ел. инсталации.

Пътпроект ЕООД

  Частна фирма за проучване и проектиране на пътища, мостове и пътни съоръжения, инфраструктура с висока степен на автоматизация на проектирането, ...