Фирми за търговия на едро и съхранение в град Казанлък

209 фирми

Петър Сираков ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Веста-Ем-Мария Белчева ЕТ

 Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход. 

Г. Георгиев ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Кънчо Папазов-Николов ООД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Петя Недялкова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Иванка Донева ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Ема-Ж-Атанас Кадирев

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Петър Сираков ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ренис - Слави Станчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.