Фирми за търговия на едро и съхранение в град Казанлък

209 фирми

Радка Донева-Папагал 2 ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Димиър Атанасов-Казанлък ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Иванка Джурджева ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Петър Сираков ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Дарди-М ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Такси-Никола Бангеев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Чанита ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ема-Ж-Атанас Кадирев

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Квад-Коста Ангелов ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Катя Петкова-ВС-5 ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.