Фирми за търговия на едро и съхранение в град Казанлък

209 фирми

Иван Иванов-Ира-92 ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Г. Георгиев ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Иван Ризов-Дими ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Николай Косев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Джи-М-Г.Стойнов ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Такси-Никола Бангеев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Чанита ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Тонес Недка Стефанова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Биляна-Мери-90-Марияна Събчева ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.