Фирми за храни, напитки, тютеневи изделия в град Казанлък

258 фирми

Пчелен мед - Христо Колев

Производство и продажба на пчелен мед. Акациев и билков пчелен мед от "Розовата долина"....

Станчо Саров-Стела ЕТ

Обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия.

Автокомплекс Керезов ООД

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Димат-Тинка Дойчева ЕТ

 Обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия. 

Ивна-Ивилина Нанкова ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

ВИЯ-Снежанка ООД

Самостоятелен щанд за търговия с храни в хали.

ВИЯ-Снежанка ООД

Самостоятелен щанд за търговия с храни в хали.

Калчев-Георги Калчев ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.