Фирми за търговия на едро и съхранение в град Казанлък

209 фирми

Автокомплекс Керезов ООД

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ивна-Ивилина Нанкова ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

ВИЯ-Снежанка ООД

Самостоятелен щанд за търговия с храни в хали.

ВИЯ-Снежанка ООД

Самостоятелен щанд за търговия с храни в хали.

Калчев-Георги Калчев ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Дарди-М ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.