Фирми в село Литаково

35 фирми

Палмо-83 - Велика Касаиска ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Боянка Николова-Бояна ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

АБС10 Божидар Ангелов ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Пиги - Никола Иванов ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки. 

Георги Иванов ГИК-60 ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Палмо-83 - Велика Касаиска ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Боянка Николова-Бояна ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Георги Иванов ГИК-60 ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

АБС10 Божидар Ангелов ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Георги Иванов ГИК-60 ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Палмо-83 - Велика Касаиска ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.