Фирми за адвокатски и правни услуги в област София

846 фирми

Адвокат Богомил Йорданов

Адвокатска кантора - Адвокат гражданско право Адвокат вещно право Адвокат търговско право Адвокат данъчно право Адвокат семейно право Адвокат ...

Адвокат Габриел Гачев

Предоставяне на устни и писмени консултации и правни становища по въпроси на клиенти, изготвяне на договори, молби, жалби и други документи, свърза...

Международна правна кантора Д. Владимиров и партньори

Нашата адвокатска кантора акцентира върху търговското и гражданското право, подкрепяйки чуждестранни фирми и граждани по време на пребиваването им ...

Регихелп ООД 6

Регихелп ООД

 Регихелп ООД  е фирма, която предлага на своите клиенти пълна гама от услуги по регистрация на фирма, промяна в обстоятелствата и заличаване на фи...

Ай Пи Консултинг ООД - Патент, търговска марка, авторски права...

Представителство пред Европейското патентно ведомство, Офиса за марки и дизайн на ЕС, Европейския съд, Българското патентно ведомство, Комисията за...

Нове Консулт ВТ 2

Нове Консулт ВТ

Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , А...

Юридически консултации и правно обслужване "Форум Консулт България...

Предоставяне на консултации в сферата на правото, бизнеса, строителството, администрацията и др.Изготвяне на молби, заявления, договори, пълномощни...

Адвокатска кантора ТМ Легал Консултинг

Адвокатска кантора ТМ Легал Консултинг е екип от опитни специалисти, които могат да Ви окажат компетентна правна помощ във всички сфери на правото....

Адвокат в София

Адвокатска кантора "Трифонов" предлага юридически консултации, корпоративно обслужване, участие в преговори и сделки, изготвяне на договори, както ...

Адвокат Роза К. Даракчиева-Чакърова

Правни и юридически консултации и услуги.