Юридически консултации и правно обслужване "Форум Консулт България


Юридически консултации и правно обслужване "Форум Консулт България

Предоставяне на консултации в сферата на правото, бизнеса, строителството, администрацията и др.
Изготвяне на молби, заявления, договори, пълномощни и др. писмени документи.
Изготвяне на документи за регистрация на търговски дружества, ДЗЗД, фондации, асоциации и др.
Извършване на справки в търговски регистър, агенция по вписванията, агенция по геодезия, картография и кадастър, община  и др.
Консултации на потребители, пострадали при произшествия, длъжници и др.
Бизнес консултиране
Консултиране по миграционни въпроси, разясняване на процедури по издаване на виза
Онлайн консултиране