Ай Пи Консултинг ООД - Патент, търговска марка, авторски права


Представителство пред Европейското патентно ведомство, Офиса за марки и дизайн на ЕС, Европейския съд, Българското патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и съда. Консултации по въпроси на интелектуалната собственост. 

 

Ай Пи Консултинг ООД предлага услуги в областта на интелектуалната собственост, а именно защита и прилагане на права върху интелектуал на собственост (търговски марки, изобретения, промишлен дизайн, авторски права, мерки за граничен контрол) както и защита на потребителите.