Фирми за проектиране и строителство в област Бургас

98 фирми
Геокредо ООД 6

Геокредо ООД

Инженерна-геология, Хидрогеология и Геотехника. Богат опит в областа на геоложките науки - геология (проучване на залежи за добив на инертни матери...

Архитектурно Бюро Вертикали 4

Архитектурно Бюро Вертикали

ВЕРТИКАЛИ ЕООД е създадена през 2007 г. въз основа на 15 годишния проектантски опит на архитект Цветан Симеонов и проектантската практика на СТУДИО...

Елмекс груп ООД

Проектиране на вътрешни ел.инсталации и външни ел.захранвания на сгради и съоръжения, мълниезащитни и заземителни инсталации, консултански услуги в...

Проектант Бургас

Проучване и проектиране на обществени и жилищни сгради, селищно и градоустройствени обекти, инженерно-геоложки проучвания, озеленяване....

Гарант - Румен Димов ЕТ

Фирма, правоспособна да извършвата дейности по кадастъра.

Гарант - Румен Димов ЕТ

Фирма, правоспособна да извършвата дейности по кадастъра.