Фирми за проектиране и строителство в област Бургас

102 фирми

Химконсулт ЕООД

Химконсулт ЕООД предлага основно консултации и проектиране за промишлеността и гражданско строителство, извършване на авторски надзор, технически к...

Виа Дизайн ЕООД

Проектиране и консултации в областта на инфраструктурното строителство - пътни връзки, улици, организация на движението и др....

"Прима-Проект" ЕООД 7

"Прима-Проект" ЕООД

"ПРИМА ПРОЕКТ" е основана през 2008г. от инж. Стамен Иванов. Фирмата се занимава с проектиране на сгради и съоръжения. Предлагаме изготвяне на цяло...

SMstudio

Проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради. Градоустройство.

Геокредо ООД 6

Геокредо ООД

Инженерна-геология, Хидрогеология и Геотехника. Богат опит в областа на геоложките науки - геология (проучване на залежи за добив на инертни матери...

Архитектурно Бюро Вертикали 4

Архитектурно Бюро Вертикали

ВЕРТИКАЛИ ЕООД е създадена през 2007 г. въз основа на 15 годишния проектантски опит на архитект Цветан Симеонов и проектантската практика на СТУДИО...

Елмекс груп ООД 8

Елмекс груп ООД

Изготвяне на инвестиционни проекти по част Електрическа. Проектиране на вътрешни силови и слаботокови инсталации, външни ел.захранвания на сгради и...

Проектант Бургас

Проучване и проектиране на обществени и жилищни сгради, селищно и градоустройствени обекти, инженерно-геоложки проучвания, озеленяване....