Химконсулт ЕООД


Химконсулт ЕООД - град Бургас | Проектиране и строителство

Химконсулт ЕООД предлага основно консултации и проектиране за промишлеността и гражданско строителство, извършване на авторски надзор, технически контрол, авторизация на проекти, ръководене на проекти и е официален дистрибутор на софтуерните решения на HEXAGON за България, като предлага разнообразие от софтуери за изчисляване и/или проектиране на съдове под налягане, резервоари, софтуери за оценка и стрес анализ на тръбопроводни системи и тръбопроводни трасета, софтуери за проектиране на тръбопроводни обвръзки и други. Химконсулт ЕООД изготвя проекти по разнообразни проектни части, в това число Строително-конструктивна, Технологии, Машино-Монтажна, Машино-Конструктивна, План Безопасност и Здрави, Водоснабдяване и Канализация, ПОИС, ПУСО и много други. Химконсулт ЕООД изготвя идейни, технически и работни проекти както на метални конструкции, сгради, халета, складове, къщи, вили, сглобяеми конструкции и фундаментии, така и проекти на съоръжения, съдове и апарати, съдове под налягане, транспортьори, технологично оборудване, тръбопроводни обвръзки и системи, аспирации и много друга, свързана с промишлеността, проектна документация.