Национална aсоциация Басейни, спа и уелнес центрове


Участва в разработването на проекти и становища по нормативни актове, регулиращи дейностите по монтаж, проектиране, оборудване и поддържане на водни площи и аквапаркове в Република България, както и контрола върху тяхното изпълнение, ще подпомага членовете си в извършване на стопанската им дейност.