Фирми за осигурителни и синдикални организации в град София

132 фирми

Сдружение на производителите на земеделска техника

Юридическа организация с нестопанска цел в която членуват юридически и физически лица производители на трактори, селскостопански машини и резервни ...

Институт на дипломираните експерт счетоводители

Желанието да се създаде на законова основа професионалната организация на независимите одитори в България датира още от 1991 г. Това се постига оба...

Визия на младите с увреден слух

Сдружение за подпомагане и развиване на просеца на социализация на глухите деца и младежи....

Асоциация на българските спедитори

Браншова организация на българските спедитори.

Асоциация на земеделските производители в България

Асоциация на земеделските производители в България е юридическо лице с нестопанска цел. Учредители на асоциацията са водещи експерти в областта на ...