Българска туристическа камара


Цели на организацията:Координация на дейността по туристическите фирмиoказване практическа помощ на хотелиерството, ресторантьорство и др. дейностти на туризма обучение и квалификация на кадрите