Фирми за други организации и институции в град София

380 фирми

Научно - технически съюз по минно дело, геология и металургия...

Цели на организацията:да обединява усилията на своите членове за повишаване на творческата и професионалната им реализация да защитава професионалн...

Център за изследване на демокрацията

Неправителствена организация занимаваща се с образование, социални дейности и благотворителност, международно сътрудничество, обмен на информация, ...

ЕкоПак България АД

Oрганизация за оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Фондация за хуманитарни и социални изследвания - София

Фондация занимаваща се с хуманитарни и социални изследвания.

Граждански съюз за стопанска инициатива

Обществена организация, асоциация на малки и средни предприятия, член на международната асоциация на работодателите....

Фондация Академия по екология

Неправителствена организация занимава се с изкуство и култура, образование, екология, научни изследвания, обучение и консултации....

Изпълнителна агенция по туризма

Изпълнителна агенция към Министерството на икономиката.

Фондация Академия по екология

Неправителствена организация занимава се с изкуство и култура, образование, екология, научни изследвания, обучение и консултации....

Булко ООД

"Булко" ООД е създадено през номври 2006 г. като сдружение на производители на зеленчуци....