Център за изследване на демокрацията


Неправителствена организация занимаваща се с образование, социални дейности и благотворителност, международно сътрудничество, обмен на информация, научни изследвания, икономически анализи, обучение и консултации, подготвяне на проектозакони. социологически изследвания.