Булко ООД


"Булко" ООД е създадено през номври 2006 г. като сдружение на производители на зеленчуци.