Граждански съюз за стопанска инициатива


Обществена организация, асоциация на малки и средни предприятия, член на международната асоциация на работодателите.