Фирми за търговски центрове и базари в град Силистра

176 фирми

Стела-Стела Желева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Румен-Румен Ненов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Рефлекс-Генади Илиев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Християн-Христо Николов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Палма-Красимир Димитров ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Веко-Иван Димитров ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Илко-Бехчет Назиф ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Склад за плодове и зеленчуци.

Девина-Цонка Дечева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Генчо Косев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Феникс-Красимир Петров ET

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Мони-Ивелин Тодоров ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.