Илко-Бехчет Назиф ЕТ


Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Склад за плодове и зеленчуци.