Фирми за търговски центрове и базари в град Силистра

176 фирми

Веко-Иван Димитров ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Пламен Георгиев ЕТ - Силистра

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Севдалин Калинов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Вит-Веселина Иванова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Кастел ООД - Силистра

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ве-Ко-Иван Димитров ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Розалия-Румяна Александрова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Денсто-С.Йорданов ЕТ

Магазин за ловно-рибарски принадлежности.

Красила-Панайот Койчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Дунавия-Димитър Михайлов ЕТ

Специализиран магазин за месо и месни продукти.

Кастел ООД - Силистра

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Мим - 2001 ООД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.