Фирми за търговски центрове и базари в град Силистра

176 фирми

Виолета Манолова ЕТ

Ситничарски цех. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ани-Рос-Мария Стоянова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Мега-Любомир Йорданов ЕТ

Щанд за хамбургери. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Ситничарска цех....

Румен-Румен Ненов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Илко-Бехчет Назиф ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Склад за плодове и зеленчуци.

Георги Кирчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

ДМК-Юлиян Дончев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Аникс-Александър Сабанов ЕТ

Фурна за тестени изделия.Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Румен-Румен Ненов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Виолета Манолова ЕТ

Ситничарски цех. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Хинев-Иван Иванов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.