Фирми за търговия на едро и съхранение в град Велико Търново

604 фирми

Де-2-Кина Гочева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Стоп-Георги Цанев ЕТ

Склада за търговия с храни от неживотински произход.

Аншу 40 ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Мошев-Мошеви и Сие СД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Бюефт.

Бойко-Бойко Вълков ЕТ

Склада за търговия с храни от неживотински произход.

Фрукт 2001 ЕООД

Склада за търговия с храни от неживотински произход.

Свима ООД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Нено Стойчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.