Фирми за търговия на едро и съхранение в град Велико Търново

604 фирми

Дияна Николова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Алкор-Галин Русанов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Личев-Галин Личев ЕТ

Специализиран магазин за плодове и зеленчуци.

Мина Г ЕООД

Склада за търговия с храни от неживотински произход.

Мираж-95 ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Бърза закуска.

Даниел Къдрев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ичко Лозев ЕТ

Склада за търговия с храни от неживотински произход.

Иванка Нанкова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ремедия-69-Ангел Христов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Бипром-Петя Туртева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Павилион за търговия с храни.