Фирми за търговия на едро и съхранение в град Велико Търново

604 фирми

Христо Христов 60 ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

ЛДВ-Даниела Канчева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Дончо Славчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Дончо Стоянов ЕТ

Склада за търговия с храни от неживотински произход.

Евгарант ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Виржиния-90-Красимир Цветков ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Атанас Петев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Бипром-Петя Туртева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Павилион за търговия с храни.

Стефан Стефанов-2000 ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Евгени Стоилов ЕТ

Склада за търговия с храни от неживотински произход.

Слави-2001 ЕООД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Тандем-01-Спас Козарев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.