Фатме Хасанова-Венера ЕТ


Кафе-следкарница. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.