Узай - Мехмед Хюсеинов ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.