Фирми за магазини, борси и тържища в град Омуртаг

55 фирми

Рупер-Румен Иванов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ахмед Мустафов Ахмедов-ЛЗА ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Джони-2000-Айсел Ереджебова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Анисон-Нуртен Османова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Алосиян-Анче Русева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Здравко Станев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Анисон-Нуртен Османова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Коларов-С-Светломир Иванов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

ОМУ-С-Слави Славов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Чакър-ХЕХ-Хасан Хасанов ЕТ

Кафе-аперитив. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Демир-Хасан Адилов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Узай - Мехмед Хюсеинов ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.