Фирми в област Плевен

4391 фирми

Миткен ООД

ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ

Тодоринка Христакева-Елви ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Генимекс АД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Боби-Борис Борисов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Теди 89-Албена Тошевска ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Ивета-Георги Мигдалов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Чугун комерс 99 ООД

Производство на чугунени отливки, детайли за ковашко-пресови съоръжения, енергетично оборудване и каростроене....

Билка Минчева ЕТ

Фурна за тестени изделия. Павилион за търговия с храни.