Фирми в област Плевен

4392 фирми
M-LUX"Мартин Атанасов 7

M-LUX"Мартин Атанасов

Производство на бетонови изделия(тротоарни плочи,облицовки за стени и стъпала,блокчета за огради и др.)Фирмата разполага с богата гама от модели ...

Миткен ООД

ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ

Тодоринка Христакева-Елви ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Генимекс АД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Боби-Борис Борисов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Теди 89-Албена Тошевска ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Ивета-Георги Мигдалов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.