Фирми за земеделие в област Плевен

70 фирми

Миткен ООД

ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ

"агроним"еоод

Земеделска техника,доставка и сервиз.Сеялки,пръскачки,к...

Агрохристинвест

Производство и търговия със земеделска продукция, селскостопански услуги и др.

Мел Индустриал ООД

Производство на пшенично брашно, търговия с пшеница и брашно и съхранение на зърнени култури....

Агро - Бел 2001 ООД

Производство на слънчоглед, пшеница, царевица.

Сиби Илчовски ЕООД

Производство и търговия със селскостопански продукти.

Десислава 85 ЕООД

Производство и търговия със селскостопански продукти.

Гама 20 ЕООД

Производство, търговия и износ на селскостопански продукти.

Еко - 99 АД

Селскостопанска суровина, селскостопански, транспортни и комунални услуги, растителна защита....

Станислав Ботев

Търговия с ивичест слънчоглед и храна за птици.

Венман ЕООД

Селскостопанска продукция, препарати за растителна защита и торове.