Космос-Атанас Тасев


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни. Фурна за хляб.