Фирми за храни, напитки, тютеневи изделия в град Омуртаг

110 фирми

Анисон-Нуртен Османова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Електрон-91-Мустафа Селимов ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки....

Омуртаг-чам-Еюб Алиев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Мустафа Мехмедов-Алтъна ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Космос-Атанас Тасев

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни. Фурна за хляб.

Хурца-Митко Илиев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Апогей-Мюляим Мехмедов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход....

Беми-Адалберт Бутрев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Космос-Атанас Тасев

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни. Фурна за хляб.