Фирми за обществени организации и институции в град Ямбол

17 фирми

Областен съюз на ветераните от войната

Неправителствена организация занимаваща се с подпомагане и обединяване на всички ветерани от войната. Съдействие в решаването на социалните проблем...

Териториална организация на Научно - технически съюзи - Ямбол...

Неправителствена организация занимаваща се с професионално обучение, организиране на семинари, работни срещи, дискусии, информация и консултиране....

Сдружение Дианополис - ЕКО

Неправителствена организация занимаваща се с изграждане на местна структура за устойчиво развитие на регион Ямбол, увеличение ефективността в обмен...

Дамски клуб Европа 21

Цели на организацията:социална и благотворителна дейност участие в промени в законодателството участие активно в обществения живот...

Фондация за Интеграция и Развитие на Малцинствата

Фондация занимаваща се с подпомагане и подобряване на общочовешката ценностна система. Подпомагане и подобряване на условията на живот на ромското ...

Областен съюз на ветераните от войната

Неправителствена организация занимаваща се с подпомагане и обединяване на всички ветерани от войната. Съдействие в решаването на социалните проблем...

Камара на Строителите в България ОП - Ямбол

Услуги в областта на строителството.Производство на храни на зърнена основа.

Община Ямбол

Осъществяване на местно самоуправление чрез организиране на местни и делегирани публични услуги от общинската администрация в интерес на местната о...

Търговски и борсов съюз - Ямбол

Неправителствена организация занимаваща се с търговско посредничество. Борсово посредничество. Осигуряващо посреднически дейности....

Областен съюз на ветераните от войната

Неправителствена организация занимаваща се с подпомагане и обединяване на всички ветерани от войната. Съдействие в решаването на социалните проблем...