Фондация за Интеграция и Развитие на Малцинствата


Фондация занимаваща се с подпомагане и подобряване на общочовешката ценностна система. Подпомагане и подобряване на условията на живот на ромското и другите етнически малцинства. Повишаване на образователното, духовно, културно равнище и изкуство на ромското и другите етнически малцинства. Събуждане и издигане на тяхното съзнание за гарантираните им права и средствата за тяхното отстояване и защита. Съдействие за действителното осигуряване на правата на всеки гражданин и възстановяването им, когато са нарушени. Подпомагане на социално слаби хора, бедни, самотни и изоставени с квалифицирана медицинска помощ. Разработване на проекти в областта на икономиката с цел подпомагане на развитието на свободното пазарно стопанство и либерализация на икономическите процеси. Подпомагане на процеса на развитие и интеграция на малцинствата в гражданското общество. Граждански инициативи.