Областен съюз на ветераните от войната


Неправителствена организация занимаваща се с подпомагане и обединяване на всички ветерани от войната. Съдействие в решаването на социалните проблеми на ветераните. Поддържане на родолюбив дух във всички българи към вярност за родината.