Фирми за търговия на едро и съхранение в град Стара Загора

1005 фирми

ЧАРА - Снежана Колева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Диана 2001 - ГН - Асъмови и сие СД

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Румекс-Румяна Костова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Здравец ЕООД

Логистика и търговия с бързооборотни стоки.

Сузана-Тинка Добрева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Джемал 1991 Румен Ангелов ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Цветомира Тавитян ЕТ

  Търговия с промишлени и хранителни стоки. 

Рая Н.Н.Николай Неделчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Христин Петков ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Голд-Т.Станев ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.