Фирми за търговия на едро и съхранение в град Стара Загора

1005 фирми

Христо Узунов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Мида ООД

Специализиран магазин-риба и рибни продуукти.

Марияна Апостолова ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Минка Стоянова Мива ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Мален ООД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Петър Петров-ПП ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Пети-Тодор Софкин ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Старт-Пенчо Георгиев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Борис Ташев ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Цветелина Ненчева - РИЦ ЕТ

Специализиран магазин - месо и месни продукти.

Консулт Вид ООД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.