Фирми за търговия на едро и съхранение в град Стара Загора

1005 фирми

Симон-97-Пламен Радев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-аперитив.

Ваня 96 ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Хривас 1 - Милена Христова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Поли-Таньо Лефтеров ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Иван Динчев Щастие ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Белов-Койчо Петков ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Стоян Иванов-СИС ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Вики 84-Виктория Недялкова ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Симон-97-Пламен Радев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-аперитив.

Маг-Карт ООД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.