Фирми за транспорт - международен в град София

158 фирми

Крамер ЕТ

Изкопи, насипи, транспорт на строителна техника до 20 тона, валиране, фреза за асфалт....

Ти Ес Ко ООД

Товарен автомобилен транспорт.

Трансекспрес ЕООД - София

Организация на жп транспорт. Международни групажни линии с автомобили. Складиране под митнически контрол, митническо оформяне, претоварни операции ...

Трансекспрес ЕООД - София

Организация на жп транспорт. Международни групажни линии с автомобили. Складиране под митнически контрол, митническо оформяне, претоварни операции ...

Телур Метал ЕООД

Товарен автомобилен транспорт.

Хелиос Явор Василев

Товарни превози и спедиция, транспорт на дрехи на закачалки, превози на обеми и на опасни товари (ADR), превози на фургони, групажни превози....

Ер Вортекс ООД

Въздушна спедиция доставка до всички страни; въздушни и комбинирани доставки "врата - врата", "врата - летище" и "летище - летище"; FCL и LCL конт...

Витоша транспорт ЕООД

Автомобилни превози в страната и чужбина; специализирани превози с автоцистерни и бутилковози; сервизно обслужване на на товарни автомобили....

Румен Стоичков ООД

Товарен автомобилен транспорт.

Валтранс 2001 ООД

Товарен автомобилен транспорт.