Трансекспрес ЕООД - София


Организация на жп транспорт. Международни групажни линии с автомобили. Складиране под митнически контрол, митническо оформяне, претоварни операции вагон-автомобил. Осъществяване на логистични проекти на клиентите с доставки. Въздушни превози. Контейнерни превози по суша и море. Превози на извънгабаритни и опасни товари.